Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Šie “Lietošanas noteikumi” (turpmāk tekstā – “Noteikumi”) attiecas uz visiem uzņēmuma ETEPAK SIA, Reģ.Nr. 40203016398 Jur. Adrese: Bulduru prospekts 20, Jūrmala, LV-2010 (turpmāk tekstā -” Pārdevējs “, Mēs “,” Mūsu “) “Vietnes” (turpmāk tekstā – “Vietne”, “Interneta veikals”) Lietotājiem (turpmāk tekstā – “Pircējs”, “Jūs”, “Jūsu”).
Pirms pasūtīšanas uzmanīgi izlasiet Noteikumus. Laiku pa laikam mēs varam mainīt Noteikumus, lūdzu, izlasiet tos vēlreiz pirms atkārtotas pirkuma veikšanas.

Mēs saskaņā ar Preču un pakalpojumu aprakstu apņemamies nodrošināt pasūtījuma saņemšanu noteiktajos termiņos un apjomā.
Jūs varat noformēt pasūtījumu mūsu veikalā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot ikdienas apkopes vai tehniskas kļūmes periodos.

Jūs esat atbildīgs par informācijas patiesumu, izpildot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu. Jūs apliecināt, ka neesat jaunāks par 16 gadiem, kā arī apņematies neveikt nekādas darbības, kas vērstas pret vietnes drošību.
Mēs neesam atbildīgi par neprecīziem, nepilnīgiem vai kļūdainiem Jūsu sniegtajiem datiem.
Veicot pasūtījumu, Jūs piekrītat, ka mēs varam uzticēt Līguma izpildi trešai pusei, piemēram, lai piegādātu pasūtījumu, vienlaikus saglabājot atbildību par tā izpildi.
Pārdevējs var mainīt Noteikumus vienpusēji, nepaziņojot Lietotājam / Pircējam. Noteikumu jaunā versija tiks publicēta Vietnē un stāsies spēkā no publikācijas brīža, ja vien šajos Noteikumos nav paredzēts citādi.
Izmantojot Vietni un / vai iegādājoties preces un / vai pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka Jūs saprotat Noteikumus un Jūs piekrītat tos ievērot regulāri un sekot līdzi izmaiņām tajos.

Uzskatāms, ka līdz ko tiek veikta pirkuma noformēšana, ar vai bez autorizāciju Vietnē, vai arī ticis pieņemts Pircēja pasūtījums pa tālruni vai e-pastu, Vietnes Apmeklētajs/Pircējs ir piekritis Noteikumiem.

Ja Jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem vai atsevišķām tajos ietvertām definīcijām, lūdzu, neizmantojiet mūsu Vietnes pakalpojumus.

Noteikumu priekšmets

Šo Noteikumu priekšmets ir sniegt iespēju Lietotājam iegādāties Preces, kas uzrādītas Interneta veikala katalogā personīgām, ģimenes, mājsaimniecības un citām vajadzības, kas nav saistītas ar uzņēmējdarbības veikšanu.

Šie Noteikumi attiecas uz visiem Vietnē iezietotajiem Preču un pakalpojumu veidiem, kamēr vien šie piedāvājumi ir spēkā un ir pieejami pasūtīšanai Interneta veikala katalogā.

Iegādes kārtība

Pircējs noformē Pasūtījumu, pēc Pasūtījuma noformēšanas Vietnē Pircējam tiek sniegta informācija par paredzamo piegādes datumu, izmantojot Pircēja Pasūtījuma noformēšanas laikā norādīto e-pastu, vai pa tālruni. Menedžeris, kas apkalpo konkrēto pasūtījumu, precizē informāciju par Pasūtījumu, koordinē piegādes datumu, pasūtītās preces pieejamību Pārdevēja noliktavā un laiku, kas nepieciešams, lai apstrādātu un piegādātu pasūtījumu.

Pirkumu apkalpojošais menedžeris paziņo plānoto datumu Pasūtījuma nodošanai Piegādes pakalpojumu sniedzējam, pa e-pastu vai veicot kontroles zvanu Pircējam.

Gadījumā ja daļēji vai pilnīgi tiek atcelts jau apmaksāts Pasūtījums, Pārdevējs atgriež anulētās Preces vērtību Pircējam bankas kontā.

Pasūtījuma piegāde

Preču piegādes iespējas un aptuvenie termiņi ir norādīti Vietnes sadaļā Piegāde, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa, kā arī Preces aprakstā.

Pēc piegādes Pasūtījums tiek nodots Pircējam vai trešai personai, ja par to Pircējs ir vienojies rakstveidā.

Lai novērstu krāpšanu, piegādājot iepriekš apmaksātu Pasūtījumu, piegādātājam ir tiesības pieprasīt Saņēmēja identitātes apliecinošu dokumentu.

Piegādes izmaksas tiek aprēķinātas individuāli katram Pasūtījumam, pamatojoties uz informāciju par pasūtīto Preci, Preces svaru, reģionu un piegādes veidu, un tiek norādītas Vietnē pēdējā Pasūtījuma noformēšanas posmā vai arī Pārdevējs par tām paziņo rakstiski vai mutiski pēc Pasūtījuma apstiprināšanas.

Pārdevēja pienākums nodot Preci Pircējam uzskatāms par izpildītu brīdī, kad kad kurjers tās ir nodevis Pircējam vai Pircējs to saņēmis pasta nodaļā vai citā iepriekš norunātā Pasūtījuma saņemšanas vietā (tostarp pašapkalpošanās punktos).

Saņemot Pasūtījumu no kurjera vai izsniegšanas punktā, saņēmējam ir tiesības pārbaudīt piegādāto Preci un pārbaudīt tās atbilstību noteiktajam daudzumam, klāstam un Preces komplektācijai un pārbaudīt Piegādāto preču kalpošanas laiku un iepakojuma integritāti.

Preču cena un pasūtījuma apmaksa

Interneta veikalā pārdoto Preču cena norādīta eiro un ietver pievienotās vērtības nodokli.

Gadījumā ja tikusi neatbilstoši norādīta Pircēja pasūtītās Preces cena, Pārdevējs informē Pircēju, lai apstiprinātu Pasūtījumu par pārskatīto cenu vai Pasūtījuma atcelšanu. Ja sazināties ar Pircēju nav iespējams, šis Pasūtījums tiek uzskatīts par atceltu. Ja pasūtījums ir jau apmaksāts, Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto summu uz bankas kontu.

Pārdevējs var mainīt Preču cenu Vietnē vienpusēji. Tajā pašā laikā Pircēja pasūtīto Preču cenu nevar mainīt vienpusēji.

Preču un naudas atgriešana

Pircējam ir tiesības atgriest preces 14 dienu laikā no pirkuma datuma.

Preču atgriešana notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas aprakstīti sadaļā Garantija un Atgriešanas tiesības, kas ir neatņemama šo Noteikumu sastāvdaļa.

Nauda tiek atgriezta, atmaksājot apmaksātās Preces vērtību, veicot bankas pārskaitījumu.

Atbildība

Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam nepareizas Interneta veikalā iegādātās Preces lietošanas rezultātā.

Pārdevējs nav atbildīgs par ārējo vietņu saturu un darbību.

Privātums

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu klientu un Vietnes apmeklētāju, tostarp Jūsu, privātumu un drošību.
Sīkāku informāciju par privātuma politiku skatiet sadaļā Privātuma politika, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

Papildus noteikumi

Attiecības starp Lietotāju / Pircēju un Pārdevēju ir pakļautas Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Ja Lietotājam / Pircējam rodas jautājumi vai sūdzības, tam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa tālruni vai citiem pieejamajiem līdzekļiem.

Ja tiesa atzīst kādu no šo Noteikumu punktiem par spēkā neesošu, tas nepadara pārējos punktus par spēkā neesošiem.

Interneta veikals un sniegtie pakalpojumi var būt uz laiku, daļēji vai pilnībā nepieejami sakarā ar profilaktisku vai citu darbu veiksanu vai citu tehnisku iemeslu dēļ. ETEPAK SIA tehniskajam dienestam ir tiesības periodiski veikt nepieciešamos profilaktiskos vai citus darbus ar iepriekšēju paziņojumu Pircējiem vai bez tā.

Grozījumi noteikumos

Mēs regulāri pārskatam mūsu Noteikumus. Visas izmaiņas tiks publicētas šajā lapā.
Šie Noteikumi stājās spēkā un pēdējo reizi tika atjaunināti 01.02.2023.